دفتر خدمات مسافرتی سفرگشت پامچال

                                                                  نرخ بلیط قطار

 

 

 

 

مقصد

ساعت حرکت ازتهران

 

ساعت برگشت ازمقصد

نوع قطار

درجه

قیمت به ریال

 

 

 

 

 

 

تهران - مشهد

 

 

 

 

06:35

06:00

پردیس تندرو

درجه 1 سالنی

291000

07:00

06:20

پردیس تندرو

درجه  1سالنی

291000

07:25

06:40

توربوترن

درجه  2سالنی

191000

10:10

13:20

اتوبوسی

درجه2  سالنی

57000

14:45

--

لوکس

درجه  1چهارتخته

220000

15:15

13:50

کویر

درجه  1شش تخته

182500

15:45

14:20

لوکس

درجه  1شش تخته

182500

15:45

15:30

غزال

درجه  1چهارتخته

302000

16:15

15:00

نور

درجه  1چهارتخته

374000

17:20

16:45

سبز

درجه  1چهارتخته

268000

17:50

18:25

سیمرغ

درجه  1چهارتخته

268000

18:30

16:00

غزال

درجه  1چهارتخته

302000

19:30

--

غزال

درجه  1چهارتخته

302000

20:00

20:20

دلیجان

درجه  1چهارتخته

189500

20:25

20:50

دلیجان

درجه  1چهارتخته

228000

21:10

--

نگین

درجه  1چهارتخته

231500

22:10

23:25

لوکس

درجه  1شش تخته

171000 137000

23:25

01:00

اتوبوسی

درجه  1و  2سالنی

68500 57000

تهران - بندرعباس

12:00

14:30

غزال

درجه  1چهارتخته

393500

13:40

12:40

لوکس

درجه  1شش تخته

228000

تهران - تبریز

17:15

17:55

لوکس

درجه  1شش تخته

46000

17:15

17:55

لوکس

درجه  1چهارتخته

67500

18:20

17:10

سبزتبریز

درجه  1چهارتخته

194000

 

تهران - خرمشهر

12:40

11:40

لوکس

درجه   1شش تخته

194000

15:40

13:55

پلور سبز

درجه  1 چهارتخته

171000

15:40

13:55

لوکس

درجه   1شش تخته

137000

 

تهران - اهواز

11:25

10:30

اتوبوسی و معمولی صندلی

درجه  2 سالنی و کوپه ای

27000

12:40

14:15

لوکس

درجه  1 شش تخته

174000

17:55

17:25

پلور سبز

درجه 1  چهارتخته

164000

تهران - اندیمشک

19:50

15:00

لوکس

درجه  1 شش تخته

148000

 

تهران یزد

06:15

06:25

پردیس تندرو

درجه  1سالنی

131000

12:00

01:30

غزال

درجه 1  چهارتخته

195500

16:35

16:25

پردیس تندرو

درجه  1سالنی

131000

21:10 22:00

19:45 22:10

لوکس

درجه  1 شش تخته

74000 91000

تهران کرمان

16:55

16:55

لوکس

درجه  1 شش تخته

188000

تهران گرگان

19:10

20:45

معمولی خواب

درجه  1 شش تخته

39000

22:30

18:40

لوکس

درجه  1 شش تخته

76500

تهران ساری

08:10

20:10

معمولی صندلی

درجه 2  کوپه ای

17000

تهران اصفهان

22:40

21:40

لوکس

درجه  1 شش تخته

74000

تهران زاهدان

16:55

06:55

لوکس

درجه  1 شش تخته

280000

تهران شیراز

18:45

18:55

پلور سبز

درجه 1  چهارتخته

262000

تهران وان - ترکیه

22:20 یکشنبه و چهارشنبه ها

23:00 دوشنبه

لوکس

درجه1  دوتخته

318000

تهران - آنکارا

22:30 چهارشنبه ها

10:10 چهارشنبه ها

لوکس

درجه 1  چهارتخته

665000

تهران استانبول

--

--

--

--

--

تهران دمشق

--

--

--

--

--

تهران سوریه-حلب

22:20 یکشنبه ها

15:50 یکشنبه ها

اتوبوسی

درجه  1سالنی

635500

22:20 یکشنبه ها

15:50 یکشنبه ها

لوکس

درجه1  دوتخته

900000